Inbjudan till årsmöte 16.10.2023 kl. 19

Styrelsen för Övermalax hem och skola r.f. bjuder in alla föräldrar till årsmöte måndagen den 16 oktober kl. 19. Mötet ordnas vid Övermalax skola, föreningen bjuder på kaffe/te och bulle.

Styrelsen för Övermalax Hem och Skola r.f. jobbar aktivt för att förhöja elevernas vardag. Vi söker bl.a. bidrag från olika stiftelser och fonder, ordnar lotterier och olika evenemang. Föreningens medel används t.ex. för teaterbesök, för lägerskolor, klassutfärder och bokinköp.

Vi önskar alla hjärtligt välkomna på årsmöte, nya medlemmar välkomnas också med i styrelsen. Vid frågor ta gärna kontakt med någon av styrelsemedlemmarna, våra kontaktuppgifter hittas här på hemsidan under fliken kontakta oss.

Varmt välkomna önskar styrelsen för Övermalax Hem och Skola r.f.

 

Vid årsmötet 9.11.2022 valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2022-2023.

Som ny ordförande valdes Anna Vikberg och vi har även glädjen att välkomna fem nya medlemmar till vår styrelse. Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna hittas under fliken Kontakta oss.

Ny styrelse

Våra nya styrelsemedlemmar hittar du bakom fliken Kontakta oss. Hör av dig om du har idéer, förslag mm. om föreningens verksamhet!