Kontakta oss!

Övermalax Hem och Skola rf:s styrelse 2019-2020:

Martina Bergkull, ordf. martina.bergkull@gmail.com

Jenny Finnäs, vice ordf. jenny.finnas@gmail.com

Åsa Hagner-Pada, sekreterare asahagnerpada@hotmail.com

Noora Manninen, kassör noora.v.manninen@gmail.com

Ann-Louise Westerback, serveringsansvarig annlouise.westerback@netikka.fi

Kennet Granholm, klassombud kennet.granholm@pp.malax.fi

Annelie Sjöholm, lärarrepresentant annelie.sjoholm@malax.fi