Kontakta oss!

Övermalax Hem och Skola rf:s styrelse 2020-2021:

Martina Bergkull, ordf. martina.bergkull@gmail.com

Ann-Louise Westerback, vice ordf. och serveringsansvarig annlouise.westerback@netikka.fi

Åsa Hagner-Pada, sekreterare asahagnerpada@hotmail.com

Noora Manninen, kassör noora.v.manninen@gmail.com

Ann-Charlotte Sjöblad, serveringsansvarig anncha.sjoblad@gmail.com

Caroline Back, klassombud caroline.tuomela@bob.fi

Ann-Mari Björkgren, lärarrepresentant ann-mari.bjorkgren@malax.fi