Kontakta oss!

Övermalax Hem och Skola rf:s styrelse 2021-2022:

 

Patricia Ingström, ordförande, patriciaingstrom@gmail.com

Jessica Sundman, vice ordförande, jsundman@abo.fi

Anna Vikberg, sekreterare, anna.vikberg@bob.fi

Noora Manninen, kassör, noora.v.manninen@gmail.com

Ann-Charlotte Sjöblad, serveringsansvarig, anncha.sjoblad@gmail.com

Miina Männistö, serveringsansvarig, miina01@hotmail.com

Caroline Back, klassombud, caroline.tuomela@bob.fi
Ann-Mari Björkgren, lärarrepresentant, ann-mari.bjorkgren@malax.fi